Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tìm thấy 14 văn bản
T

Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với công ty nông, lâm nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ban hành: 14/05/2018
Hiệu lực: 19/06/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 2683/BKHĐT-QLĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Ban hành: 26/04/2018
Hiệu lực: 26/04/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 01/2018/TT-BKHĐT

Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 30/03/2018
Hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1375/BKHĐT-TH Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 09/03/2018

V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Ban hành: 09/03/2018
Hiệu lực: 09/03/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Công văn 1322/BKHĐT-QLQH Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 08/03/2018

Về việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch

Ban hành: 08/03/2018
Hiệu lực: 08/03/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Công văn 1334/BKHĐT-KTNN Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ dự án theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn

Ban hành: 08/03/2018
Hiệu lực: 08/03/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông tư 07/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 14/12/2017
Hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành số 06/2017/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Ban hành: 15/11/2017
Hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 7427/BKHĐT-TTr Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2018

Ban hành: 11/09/2017
Hiệu lực: 11/09/2017
Trạng thái: Chưa xác định
1 2 3 4 5 ... 14