Đi xe không có biển số bị phạt như thế nào?

23:46 - 18/12/2023 Tin pháp luật
Việt Nam, như nhiều quốc gia khác trên thế giới, thiết lập các quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng biển số xe nhằm duy trì trật tự và an toàn giao thông. Trong bối cảnh này, việc đi xe không có biển số không chỉ là một vi phạm nghiêm trọng mà còn mang theo những hậu quả pháp lý nặng nề.

 

1. Quy định về biển số xe ở Việt Nam

 

Quy định về biển số xe tại Việt Nam được đề cập chi tiết trong Điều 53 Luật giao thông đường bộ 2008 và Thông tư 24/2023/TT-BCA. Theo đó, việc đăng ký biển số xe là bước quan trọng sau khi mua xe mới. Thủ tục này có thể thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Điều này giúp chủ xe nhận được giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số tạm thời để có thể lưu thông trên đường.

 

 

Tài liệu luật
Chia sẻ