Bộ Giao thông vận tải Tìm thấy 81 văn bản
T

Thông tư 55/2018/TT-BGTVT lĩnh vực Hàng hải

Thông tư 55/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn do Bộ Giao thông vận tải ban hành năm 2018

Ban hành: 20/11/2018
Hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 2108/QĐ-BGTVT lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Quyết định 2108/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 28/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2066/QĐ-BGTVT lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Quyết định 2066/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá Buton do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 24/09/2018

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2055/QĐ-BGTVT lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải

Quyết định 2055/QĐ-BGTVT về Kế hoạch hướng dẫn thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh (Hợp phần 1) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 21/09/2018

Ban hành: 21/09/2018
Hiệu lực: 21/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2056/QĐ-BGTVT lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Quyết định 2056/QĐ-BGTVT về Kế hoạch hướng dẫn thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố (Hợp phần 2) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 21/09/2018

Ban hành: 21/09/2018
Hiệu lực: 21/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2042/QĐ-BGTVT lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Quyết định 2042/QĐ-BGTVT về phê duyệt danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2018, bổ sung lần 1 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 51/2018/TT-BGTVT lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Thông tư 51/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 05/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 49/2018/TT-BGTVT lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Thông tư 49/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2012/TT-BGTVT quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 11/09/2018

Ban hành: 11/09/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 1942/QĐ-BGTVT lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Quyết định 1942/QĐ-BGTVT về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 31/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 48/2018/TT-BGTVT lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Thông tư 48/2018/TT-BGTVT lĩnh vực Giao thông - Vận tải về việc sửa đổi Thông tư 50/2016/TT-BGTVT quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 9