Chứng khoán Tìm thấy 15 văn bản
T

Thông tư 37/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư 37/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Ban hành: 07/05/2020
Hiệu lực: 07/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 95/2018/NĐ-CP năm 2018 lĩnh vực chứng khoán

Nghị định này quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán; quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phát hành và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ.

Ban hành: 30/06/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 950/QĐ-BTC lĩnh vực Bộ máy hành chính, Chứng khoán

Quyết định 950/QĐ-BTC năm 2018 sửa đổi Quyết định 538/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành ngày 19/06/2018

Ban hành: 19/06/2018
Hiệu lực: 19/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 803/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/05/2018

Quyết định 803/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 28/05/2018
Hiệu lực: 28/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 10/2018/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 24/05/2018

Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Bộ Công Thương ban hành

Ban hành: 24/05/2018
Hiệu lực: 15/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 134/2017/TT-BTC ký ngày 19/12/2017 do Bộ Tài chính ban hành

Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 19/12/2017
Hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 87/QĐ-UBCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Quyết định 87/QĐ-UBCK năm 2017 quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Ban hành: 25/01/2017
Hiệu lực: 01/04/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 241/2016/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành

Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 11/11/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư Bộ Tài chính ban hành 105/2016/TT-BTC

Hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 29/06/2016
Hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 65/2016/TT-BTC Thứ trưởng Bộ Tài chính ký ngày 26/04/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 26/04/2016
Hiệu lực: 10/06/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
1 2 3 4 5 ... 15