Thuế - Lệ phí Tìm thấy 75 văn bản
Q

Quyết định 4085/QĐ-BCT về biện pháp tự vệ áp dụng với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu

Quyết định 4085/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 30/10/2018

Ban hành: 30/10/2018
Hiệu lực: 30/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 38/2018/TT-BCT lĩnh vực thuế-lệ phí, xuất nhập khẩu

Thông tư 38/2018/TT-BCT về việc quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ do Bộ Công Thương ban hành năm 2018

Ban hành: 30/10/2018
Hiệu lực: 14/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 111/NQ-CP 2018 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Macao về thuế

Nghị quyết 111/NQ-CP do Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macao của nước CHNN Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế thu nhập.

Ban hành: 27/08/2018
Hiệu lực: 27/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 22/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

Ban hành: 22/02/2018
Hiệu lực: 08/04/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư Bộ Tài chính ban hành 17/2018/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí địch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Ban hành: 09/02/2018
Hiệu lực: 26/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 106/2017/TT-BTC do Thứ trưởng Bộ Tài chính ký ngày 06/10/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Ban hành: 06/10/2017
Hiệu lực: 21/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 96/2017/TT-BTC do Thứ trưởng Bộ Tài chính ký ngày 27/09/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 27/09/2017
Hiệu lực: 11/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 79/2017/TT-BTC lĩnh vực Thuế - Lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

Sửa đổi, bổ sung tiết bl Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tu số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều cửa Luật Quản lý thuế

Ban hành: 02/08/2017
Hiệu lực: 15/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 64/2017/TT-BTC do Thứ trưởng Bộ tài chính ký ngày 27/06/2017

Hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân

Ban hành: 27/06/2017
Hiệu lực: 15/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 62/2017/TT-BTC lĩnh vực Thuế - Lệ phí do Bộ tài chính ban hành

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 19/06/2017
Hiệu lực: 05/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 8