Báo chí Tìm thấy 3 văn bản
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 08/2017/NĐ-CP lĩnh vực báo chí, xuất bản do Chính phủ ban hành

Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

Ban hành: 08/02/2017
Hiệu lực: 30/03/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 159/2013/NĐ-CP Chính phủ ban hành năm 2013

Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Ban hành: 12/11/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3