Thanh tra Chính phủ Tìm thấy 6 văn bản
Q

Quyết định 63/QĐ-TTCP lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

Quyết định 63/QĐ-TTCP về phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2017” do Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 26/02/2018

Ban hành: 26/02/2018
Hiệu lực: 26/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 48/QĐ-TTCP lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 48/QĐ-TTCP về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017 ban hành ngày 06/02/2018

Ban hành: 06/02/2018
Hiệu lực: 06/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP do Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành

Quy định việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 06/05/2016
Hiệu lực: 24/06/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chínhThông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP

Ban hành: 14/12/2015
Hiệu lực: 28/01/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập do Thanh tra Chính phủ ban hành năm 2013

Ban hành: 31/10/2013
Hiệu lực: 16/12/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 336/KH-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành

Kế hoạch 336/KH-TTCP rà soát thủ tục hành chính năm 2012 của Thanh tra Chính phủ do Thanh tra Chính phủ ban hành

Ban hành: 23/02/2012
Hiệu lực: 23/02/2012
Trạng thái: Còn hiệu lực