Vi phạm hành chính Tìm thấy 60 văn bản
N

Nghị định 82/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình

Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Ban hành: 15/07/2020
Hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Thông tư 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Ban hành: 17/04/2020
Hiệu lực: 02/06/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 195/QĐ-BCĐ389 Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Quyết định 195/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban hành: 23/03/2020
Hiệu lực: 23/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2013/NĐ-CP về quản lý phương tiện, tang vật vi phạm hành chính tạm giữ

Nghị định 31/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Ban hành: 05/03/2020
Hiệu lực: 01/05/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định này quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ban hành: 12/02/2020
Hiệu lực: 31/03/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 162/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng

Nghị định 162/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Ban hành: 30/11/2018
Hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Vi phạm hành chính

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 143/2018/TT-BQP lĩnh vực Vi phạm hành chính

Thông tư 143/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 15/09/2018

Ban hành: 15/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Vi phạm hành chính

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành ngày 12/09/2018

Ban hành: 12/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Vi phạm hành chính

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 60