Lâm nghiệp Tìm thấy 10 văn bản
N

Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều kiện đầu tư, kinh doanh nông nghiệp

Nghị định 123/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ban hành: 17/09/2018
Hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 810/QĐ-TTg 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành

Về việc giao đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 – 2020.

Ban hành: 05/07/2018
Hiệu lực: 05/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 Lấy mẫu phân bón

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về Phân bón-Lấy mẫu.

Ban hành: 01/01/2018
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 168/2016/NĐ-CP ký ngày 27/12/2017 lĩnh vực lâm nghiệp

Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

Ban hành: 27/12/2017
Hiệu lực: 01/01/1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định do Chính phủ ban hành số 41/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ban hành: 05/04/2017
Hiệu lực: 20/05/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
N

Nghị định 02/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Ban hành: 09/01/2017
Hiệu lực: 25/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 147/2016/NĐ-CP lĩnh vực lâm nghiệp do Chính phủ ban hành

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ban hành: 02/11/2016
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 66/2016/NĐ-CP Chính phủ ban hành do Thủ tướng ký

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
N

Nghị định 118/2014/NĐ-CP ký ngày 17/12/2014 do Chính phủ ban hành

Nghị định này quy định việc sắp xếp, đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý và chính sách đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Ban hành: 17/12/2014
Hiệu lực: 01/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA về lĩnh vực lâm nghiệp ban hành ngày 22/01/2014

Thông tư liên tịch quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách ban hành ngày 22/01/2014.

Ban hành: 22/01/2014
Hiệu lực: 10/03/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực