Lâm nghiệp Tìm thấy 15 văn bản
Q

Quyết định 50/2018/QĐ-TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Quyết định 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

Ban hành: 13/12/2018
Hiệu lực: 30/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 4691/QĐ-BNN-TCLN 2018 thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Quyết định 4691/QĐ-BNN-TCLN về Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2018

Ban hành: 27/11/2018
Hiệu lực: 27/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
L

Luật chăn nuôi 2018, số 32/2018/QH14

Luật Chăn nuôi do Quốc hội ban hành số 32/2018/QH14.

Ban hành: 19/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 156/2018/NĐ-CP 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Nghị định 156/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 16/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 1445/TTg-NN 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Bắc Giang

Công văn 1445/TTg-NN do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ban hành: 22/10/2018
Hiệu lực: 22/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều kiện đầu tư, kinh doanh nông nghiệp

Nghị định 123/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ban hành: 17/09/2018
Hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 810/QĐ-TTg 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành

Về việc giao đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 – 2020.

Ban hành: 05/07/2018
Hiệu lực: 05/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 Lấy mẫu phân bón

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về Phân bón-Lấy mẫu.

Ban hành: 01/01/2018
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 168/2016/NĐ-CP ký ngày 27/12/2017 lĩnh vực lâm nghiệp

Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

Ban hành: 27/12/2017
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định do Chính phủ ban hành số 41/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ban hành: 05/04/2017
Hiệu lực: 20/05/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
1 2 3 4 5 ... 15