Vận tải Tìm thấy 6 văn bản
T

Thông tư 05/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật ô tô

Thông tư 05/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP

Ban hành: 26/02/2020
Hiệu lực: 15/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2017 của UBND Tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Dịch vụ Cảng sông thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 16/08/2017
Hiệu lực: 16/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Ban hành: 15/04/2017
Hiệu lực: 01/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 160/2016/NĐ-CP ký ngày 29/11/2016 lĩnh vực vận tải, hàng hải

Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

Ban hành: 29/11/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 146/2016/NĐ-CP ký ngày 02/11/2016 lĩnh vực hàng hải, vận tải

Nghị định này quy định về niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển.

Ban hành: 02/11/2016
Hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 65/2016/NĐ-CP lĩnh vực đường bộ vận tải do Chính phủ ban hành

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực