Văn hóa - Thông tin Tìm thấy 6 văn bản
Q

Quyết định 1039/QĐ-TTg 2018 phê duyệt xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình

Quyết định 1039/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035.

Ban hành: 16/08/2018
Hiệu lực: 16/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính Văn hóa, thể thao, du lịch

Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Ban hành: 12/11/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
N

Nghị định 159/2013/NĐ-CP Chính phủ ban hành năm 2013

Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Ban hành: 12/11/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch về lưu trú du lịch

Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

Ban hành: 30/12/2008
Hiệu lực: 30/01/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
N

Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Du lịch

Nghị định 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

Ban hành: 01/06/2007
Hiệu lực: 14/07/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
Ban hành: 14/12/1956
Hiệu lực: 14/12/1956
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ