Thủ tướng Chính phủ Tìm thấy 286 văn bản
C

Chỉ thị 32/CT-TTg 2018 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Chỉ thị 32/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Ban hành: 05/12/2018
Hiệu lực: 05/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định số 1637/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng

Quyết định 1637/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 27/11/2018
Hiệu lực: 27/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 47/2018/QĐ-TTg thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại 9 tỉnh, thành

Quyết định 47/2018/QĐ-TTg về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 26/11/2018
Hiệu lực: 10/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công điện 1643/CĐ-TTg ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ của bão số 8 năm 2018

Công điện 1643/CĐ-TTg về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 8 do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 18/11/2018
Hiệu lực: 18/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1558/QĐ-TTg kết quả bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết định 1558/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 14/11/2018
Hiệu lực: 14/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1515/QĐ-TTg lĩnh vực Doanh nghiệp

Quyết định 1515/QĐ-TTg về Quy chế trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 25/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 31/CT-TTg lĩnh vực Ngân sách nhà nước

Chỉ thị 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 08/11/2018
Hiệu lực: 08/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 44/2018/QĐ-TTg về thành lập Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

Quyết định 44/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 08/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 1485/QĐ-TTg lĩnh vực Tài nguyên - môi trường

Quyết định 1485/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 06/11/2018
Hiệu lực: 06/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 29