Bộ Công an Tìm thấy 176 văn bản
C

Chỉ thị 05/CT-BCA lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chỉ thị 05/CT-BCA về đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư do Bộ Công an ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 05/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 19/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 4513/QĐ-BCA-V03 lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu

Quyết định 4513/QĐ-BCA-V03 về phê duyệt Phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu và đơn giản hoá, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an ban hành ngày 15/08/2018

Ban hành: 15/08/2018
Hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 16/2018/TT-BCA do Bộ Công an ban hành

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư do Bộ Công an ban hành số 17/2018/TT-BCA

Thông tư này quy định về đối tượng, loại, số lượng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ được trang bị; thẩm quyền trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an...

Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 13/2018/TT-BCA 2018 lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

Thông tư 13/2018/TT-BCA lĩnh vực Thủ tục Tố tụng quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày ban hành 09/05/2018

Ban hành: 09/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 843/QĐ-BCA-V19 lĩnh vực Giáo dục, Vi phạm hành chính

Quyết định 843/QĐ-BCA-V19 về Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” do Bộ Công an ban hành ngày 06/03/2018

Ban hành: 06/03/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 844/QĐ-BCA-V19 lĩnh vực Giáo dục, Vi phạm hành chính

Quyết định 844/QĐ-BCA-V19 về Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trong năm 2018 do Bộ Công an ban hành ngày 06/03/2018

Ban hành: 06/03/2018
Hiệu lực: 06/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 08/2018/TT-BCA lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Thông tư 08/2018/TT-BCA về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 05/03/2018

Ban hành: 05/03/2018
Hiệu lực: 25/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 06/2018/TT-BCA do Bộ Công an ban hành

Quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

Ban hành: 12/02/2018
Hiệu lực: 29/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 18