Doanh nghiệp Tìm thấy 169 văn bản
C

Công văn 5225/VPCP-ĐMDN đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn 5225/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 29/06/2020
Hiệu lực: 29/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 2857/VPCP-CN giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển

Công văn 2857/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển

Ban hành: 12/04/2020
Hiệu lực: 12/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 9/CT-TTg tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Chỉ thị 9/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Ban hành: 18/02/2020
Hiệu lực: 18/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định 163/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Ban hành: 04/12/2018
Hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 1515/QĐ-TTg lĩnh vực Doanh nghiệp

Quyết định 1515/QĐ-TTg về Quy chế trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Ban hành: 17/10/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng ban hành ngày 09/10/2018

Ban hành: 09/10/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông báo 389/TB-VPCP lĩnh vực Doanh nghiệp

Thông báo 389/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chấm dứt Hợp đồng liên doanh trước thời hạn và chấm dứt hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khảo sát địa vật lý PTSC - CGGV do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 04/10/2018

Ban hành: 04/10/2018
Hiệu lực: 04/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 2980/QĐ-UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Quyết định 2980/QĐ-UBND về Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2019 ban hành ngày 03/10/2018

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2955/QĐ-UBND lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước

Quyết định 2955/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục, lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam bảo lãnh tín dụng, giai đoạn 2018-2020 ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 02/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 169