QUY ƯỚC CHUNG

SỬ DỤNG WEBSITE TÀI LIỆU LUẬT

Khi sử dụng các thông tin, nội dung và dịch vụ mà website Tài Liệu Luật www.tailieuluat.com (gọi tắt là TAILIEULUAT) cung cấp ngay từ lần đầu tiên, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy ước sử dụng website Tài Liệu Luật dưới đây, cũng như việc thay đổi mà không cần báo trước các quy ước này. Do đó, bạn cần thường xuyên theo dõi các thông tin được cập nhật trên website để nắm được những thay đổi mới nhất về điều kiện sử dụng trang web, việc tiếp tục sử dụng Tài Liệu Luật đồng nghĩa với việc người sử dụng đồng ý với những thay đổi đó.

Xin bạn vui lòng đọc kỹ các quy ước dưới đây trước khi quyết định sử dụng các dịch vụ và nội dung, thông tin mà Tài Liệu Luật cung cấp.

1. KHÁI QUÁT VỀ THÔNG TIN VÀ CÁC DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE TÀI LIỆU LUẬT

Mọi thông tin, nội dung và dịch vụ được cung cấp từ website Tài Liệu Luật đều tuân theo các quy định tại Quy ước chung này. Ngoài ra, với mỗi dịch vụ riêng lẻ còn tuân theo Quy ước sử dụng riêng (nếu có) phù hợp với đặc thù của dịch vụ đó.

Phạm vi cung cấp văn bản của website Tài Liệu Luật bao gồm: Luật, Nghị định, Pháp lệnh, Quyết định, Thông tư... được ban hành từ cấp Bộ, ngành trở lên; các Công văn do cấp Tổng cục ban hành như Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế...

Các dịch vụ do website Tài Liệu Luật cung cấp hiện vẫn đang được nghiên cứu sao cho phù hợp nhất với người dùng. Trong thời gian đó, việc khai thác nội dung, thông tin trên website hoàn toàn miễn phí.

Các thông tin, nội dung và dịch vụ mà Tài Liệu Luật cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm mục đích đem lại cho người sử dụng những thông tin tổng quát về các quy định của pháp luật Việt Nam qua từng giai đoạn. Ngoài ra, việc bổ sung, thay đổi các quy định luật pháp là điều không tránh khỏi ở mỗi giai đoạn phát triển, vì thế, mọi trường hợp người sử dụng muốn vận dụng các quy định pháp luật vào từng trường hợp cụ thể nhất thiết phải tham khảo ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyển hoặc của các chuyên gia tư vấn pháp lý về việc áp dụng các quy định này.

Trong thời gian hoạt động, Tài Liệu Luật luôn cố gắng hạn chế những sai sót trong quá trình nhập liệu và đăng tải, tuy nhiên các thông tin, nội dung văn bản pháp luật do Tài Liệu Luật cung cấp sẽ có lúc không tránh khỏi những khiếm khuyết hay sai sót do lỗi đánh máy, trình bày, hay tính đúng sai về hiệu lực pháp lý của văn bản. Việc người sử dụng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Tài Liệu Luật ngay từ lần đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những khiếm khuyết này, cũng như không làm nảy sinh bất cứ trách nhiệm pháp lý nào của Tài Liệu Luật với người sử dụng khi xảy ra thiệt hại (nếu có) từ việc vận dụng các nội dung, thông tin mà website cung cấp.

Mọi trường hợp sử dụng lại nội dung văn bản, thông tin có được từ website Tài Liệu Luật đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc website khác phải được sự đồng ý bằng văn bản ghi rõ nguồn: “Tài Liệu Luật - www.tailieuluat.com.

2. NỘI DUNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ TÀI LIỆU LUẬT

Trong khả năng của mình, Tài Liệu Luật luôn cố gắng thu thập thật chính xác, đầy đủ nội dung các văn bản pháp luật được ban hành từ năm 1945 đến nay. Tuy nhiên việc thu thập cũng như nhập liệu văn bản không tránh khỏi những khó khăn khách quan vì những lý do như văn bản ban hành đã quá lâu, văn bản có tính đặc thù, nội dung nhập liệu văn bản quá dài, hoặc một số lý do khách quan khác. Vì thế, dù đã thu thập kho dữ liệu khổng lồ thì Tài Liệu Luật cũng không đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật do mình cung cấp có đầy đủ mọi văn bản do Nhà nước ban hành mà không thiếu một văn bản nào. Tài Liệu Luật cũng không đảm bảo rằng nội dung các văn bản được đăng tải trên website và cung cấp từ dịch vụ của mình là hoàn toàn chính xác như những văn bản gốc có dấu đỏ, hay không có lỗi do đánh máy, trình bày hoặc khiếm khuyết nào khác.

Việc người sử dụng chấp nhận sử dụng các dịch vụ cung cấp nội dung văn bản pháp luật của Tài Liệu Luật sẽ đồng nghĩa với việc người sử dụng chấp nhận sử dụng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của Tài Liệu Luật trên cơ sở các văn bản mà Tài Liệu Luật đã thu thập được và đăng tải lên website.

3. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Để sử dụng đầy đủ các nội dung, thông tin theo nhu cầu mà Tài Liệu Luật cung cấp, người sử dụng phải đăng ký Tên truy cập, Mật khẩu và một số thông tin cá nhân trước khi sử dụng. Các thông tin này phải là thông tin chính xác, trung thực, bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi được hưởng của người sử dụng. Tài Liệu Luật sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt thòi về quyền lợi của người sử dụng từ việc đăng ký thông tin không chính xác.

Khi có bất cứ thay đổi nào về thông tin đã đăng ký (đặc biệt là thông tin về Tên truy cập, người đứng tên sử dụng, địa chỉ email nhận bản tin...), người sử dụng có trách nhiệm thông báo cho Nhà cung cấp qua email tailieuluat.com@gmail.com những thay đổi này. Mọi thông báo về sự thay đổi thông tin đăng ký chỉ được coi là đã được Nhà cung cấp dịch vụ tiếp nhận khi người sử dụng nhận được email hồi đáp từ phía Nhà cung cấp.

Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật Tên truy cập và Mật khẩu đã đăng ký. Tài Liệu Luật sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu bị thay đổi do người sử dụng làm lộ hoặc cho nhiều người cùng sử dụng chung.

Mỗi Tên truy cập được cung cấp cho một cá nhân duy nhất, đơn vị cụ thể (trừ khi có thỏa thuận cụ thể khác giữa Nhà cung cấp và người sử dụng). Bởi vậy, Tài Liệu Luật hoàn toàn có quyền sử dụng các chương trình phần mềm để khống chế tại một thời điểm, một tên truy cập chỉ một người được sử dụng vào bất cứ lúc nào trong quá trình cung cấp dịch vụ.

4. GIỚI HẠN QUYỀN SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người sử dụng được phép truy cập và sử dụng dữ liệu Tài Liệu Luật cung cấp theo đúng các điều kiện quy định tại Quy ước chung này.

Quyền của người sử dụng Tài Liệu Luật bị giới hạn bởi các quy định bắt buộc dưới đây khi sử dụng:

- Không được phép sao chép, bán, cho thuê lại quyền sử dụng hoặc cung cấp tên truy cập và mật khẩu cho một bên thứ ba sử dụng lại những thông tin mà Tài Liệu Luật cung cấp cho khách hàng thành viên, cũng như bất kỳ thông tin, tài liệu nào có được từ Tài Liệu Luật;

- Không được phép sử dụng lại thông tin và nội dung văn bản là lợi ích có được từ việc sử dụng dịch vụ của Tài Liệu Luật để cung cấp cho bên thứ ba, hoặc sử dụng cho mục đích thương mại; hoặc đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc website khác;

- Không được phép sử dụng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật cũng như các thông tin, tài liệu khác từ Tài Liệu Luật để phát triển thành toàn bộ hoặc một phần của hệ thống lưu trữ dữ liệu và tra cứu thông tin khác cung cấp cho mục đích thương mại bao gồm: bán, cho thuê hoặc các cơ chế phân phối thương mại khác (bao gồm cả việc sao chép dữ liệu của Tài Liệu Luật in thành sách để phân phối nội bộ hoặc bán);

- Không được phép sao chép các tiện ích cũng như sao chép các phần mềm được xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu và quản trị của Tài Liệu Luật để sử dụng lại dưới bất kỳ hình thức nào;

- Không được phép vi phạm bản quyền thương hiệu và dịch vụ mà Tài Liệu Luật đã đăng ký và được bảo hộ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp phát hiện người sử dụng vi phạm các giới hạn nêu trên, Tài Liệu Luật sẽ được quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần báo trước. Mọi khoản phí người sử dụng đã đóng để sử dụng dịch vụ này sẽ không được hoàn trả trong trường hợp này.

5. KHUYẾN CÁO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trên cơ sở quy ước về việc ngay từ lần đầu tiên sử dụng đồng nghĩa với việc người sử dụng chấp thuận sử dụng Tài Liệu Luật trên cơ sở CHỈ sử dụng những thông tin, nội dung văn bản mà Tài Liệu Luật đã thu thập được và đăng tải lên website, Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm trước bất kỳ hư hại, mất mát, khiếu nại, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ:

(1) bất kỳ lỗi nào của trang web hoặc bất kỳ nội dung nào loại bỏ khỏi trang web và lỗi của nội dung đó, không chỉ giới hạn ở các lỗi chính tả, lỗi đánh máy, lỗi kỹ thuật, lỗi in ấn;

(2) trang web của bất kỳ bên thứ ba nào có đường dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp từ Tài Liệu Luật và nội dung những trang web đó. Các trang web ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tài Liệu Luật không chịu trách nhiệm nội dung các trang web ngoài.

Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng, mất mát, khiếu nại, thiệt hại nào (dù là đặc biệt, bất ngờ, trực tiếp, gián tiếp, hay có tính nhân quả) do bất kỳ nguyên nhân nào là hậu quả của, hoặc phát sinh do liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Tài Liệu Luật.

Nghĩa vụ duy nhất của Nhà cung cấp đối với thiệt hại của người sử dụng chỉ giới hạn ở mức bằng đúng khoản phí mới đóng gần nhất của người sử dụng.

6. XỬ LÝ VI PHẠM

Nhà cung cấp có quyền áp dụng tất cả các biện pháp xử lý mà pháp luật cho phép đối với bất cứ vi phạm vào các quy định tại Quy ước chung này.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng tại Quy ước này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ hành vi nào phát sinh trách nhiệm, khiếu nại liên quan đến Quy ước này sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam.

7. QUY ĐỊNH KHÁC

Các điều khoản và điều kiện sử dụng quy định tại Quy ước này là một phần kết hợp chặt chẽ với tất cả các thông báo và khuyến cáo trên Tài Liệu Luật, tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Nhà cung cấp với người sử dụng về việc truy cập và sử dụng Tài Liệu Luật. Nếu bất kỳ quy định nào trong số những điều khoản này không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được thì quy định đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những điều khoản còn lại và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tài Liệu Luật luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Quý khách. Những ý kiến đóng góp của Quý khách hàng sẽ giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện trang web.