Xây dựng Tìm thấy 217 văn bản
C

Công văn 2593/BXD-GĐ phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020

Công văn 2593/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020

Ban hành: 01/06/2020
Hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở

Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở.

Ban hành: 14/02/2020
Hiệu lực: 14/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 448/QĐ-HĐQHQG ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia

Quyết định 448/QĐ-HĐQHQG về Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia ban hành năm 2018

Ban hành: 23/11/2018
Hiệu lực: 23/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 10968/VPCP-CN điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030

Công văn 10968/VPCP-CN về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 417/TB-VPCP lĩnh vực Xây dựng

Thông báo 417/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xác định chi phí cơ hội Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Tổng công ty LICOGI do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 31/10/2018

Ban hành: 31/10/2018
Hiệu lực: 31/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1379/QĐ-TTg 2018 Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định

Quyết định 1379/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040.

Ban hành: 18/10/2018
Hiệu lực: 18/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1369/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 1369/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban hành: 17/10/2018
Hiệu lực: 17/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1333/QĐ-TTg lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Quyết định 1333/QĐ-TTg về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/10/2018

Ban hành: 09/10/2018
Hiệu lực: 09/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1269/QĐ-BXD lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị

Quyết định 1269/QĐ-BXD công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng ban hành ngày 09/10/2018

Ban hành: 09/10/2018
Hiệu lực: 09/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 3264/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị

Quyết định 3264/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng và hoạt động xây dựng áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 02/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 22