Luật Tìm thấy 3 văn bản
C

Công văn 3198/VKSTC-V8 2018 thi hành quyết định tha tù trước thời hạn

Công văn 3198/VKSTC-V8 năm 2018 về thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

Ban hành: 02/08/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 241/KH-UBND TP Hải Phòng ban hành ngày 22/11/2017

Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ban hành: 22/11/2017
Hiệu lực: 22/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
L

Luật 19/2017/QH14 ký ngày 21/11/2017 lĩnh vực cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Ban hành: 21/11/2017
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3