Tài chính - Ngân hàng Tìm thấy 94 văn bản
Q

Quyết định 1205/QĐ-TTg lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 1205/QĐ-TTg điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân

Thông tư 23/2018/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 22/2018/TT-NHNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 21/2018/TT-NHNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Thông tư 21/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2016/TT-NHNN về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 31/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 4281/TB-KBNN năm 2018 lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Thông báo 4281/TB-KBNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2018 do Kho bạc Nhà nước ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 31/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông tư 20/2018/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán

Thông tư 20/2018/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành có nội dung quy định về giám sát các hệ thống thanh toán.

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 19/2018/TT-NHNN quản lý ngoại hối hoạt động thương mại biên giới Việt - Trung

Thông tư 19/2018/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành có nội dung hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 12/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
K

Kế hoạch 135/KH-UBND lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí

Kế hoạch 135/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 23/08/2018

Ban hành: 23/08/2018
Hiệu lực: 23/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 43/2017/QĐ-UBND ban hành ngày 22/08/2018

Ban hành: 22/08/2018
Hiệu lực: 05/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 21/08/2018

Ban hành: 21/08/2018
Hiệu lực: 21/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 10