Tài chính - Ngân hàng Tìm thấy 120 văn bản
T

Thông tư 42/2018/TT-NHNN sửa đổi quy định cho vay ngoại tệ với người cư trú

Thông tư 42/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định 163/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Ban hành: 04/12/2018
Hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 28/2018/TT-NHNN về hoạt động của ngân hàng thương mại

Thông tư 28/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Ban hành: 30/11/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 26/2018/TT-NHNN về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Thông tư 26/2018/TT-NHNN quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành năm 2018

Ban hành: 16/11/2018
Hiệu lực: 31/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 101/2018/TT-BTC về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Thông tư 101/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý.

Ban hành: 14/11/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước 2019

Nghị quyết 70/2018/QH14 do Quốc hội ban hành về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 151/2018/NĐ-CP lĩnh vực Đầu tư

Nghị định 151/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 07/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1489/QĐ-TTg lĩnh vực Tài chính - ngân hàng

Quyết định 1489/QĐ-TTg về phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 06/11/2018
Hiệu lực: 06/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp

Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

Ban hành: 01/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông báo 5362/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2018

Thông báo 5362/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2018 do Kho bạc Nhà nước ban hành ngày 31/10/2018

Ban hành: 31/10/2018
Hiệu lực: 31/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 12