Cần đáp ứng điều kiện gì để được tham gia thi công chức?

13:20 - 23/03/2020 Tin pháp luật
Thi công chức là một hình thức thi cho những người đủ tiêu chuẩn vào các vị trí làm việc trong các cơ quan, bộ máy nhà nước để được vào biên chế và hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước. Vậy để tham gia thi công chức cần phải đáp ứng điều kiện gì?

Cần đáp ứng điều kiện gì để được tham gia thi công chức?. Ảnh minh họa.

 

Điều kiện để tham gia thi công chức

 

Theo Điều 36 về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức Luật Cán bộ, công chức năm 2008, để được tham gia dự thi tuyển công chức, người dự thi phải đáp ứng các điều kiện sau:

 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Phải cư trú tại Việt Nam;

 

- Đủ 18 tuổi trở lên; Không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

 

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

 

- Có văn bằng, chứng chỉ ,  trị, đạo đức tốt;

 

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

 

- Có các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

 

Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 161 năm 2018 sửa đổi Điều 4 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, những điều kiện nêu trên không được trái quy định pháp luật, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công, trường tư - Không thuộc các trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự mà chưa được xóa án tích…

 

Cũng theo Điều 37 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 nêu rõ công chức được tuyển dụng thông qua thi tuyển trừ trường hợp cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng sa, vùng dân tộc thiểu số… thì được xét tuyển.

 

Trình tự, thủ tục thi tuyển công chức

 

Tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy trình gồm 5 bước dưới đây:

 

Bước 1: Thông báo tuyển dụng

 

Việc tuyển dụng phải được công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

 

Nội dung công khai gồm tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

 

Bước 2: Nộp và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

 

Người đăng ký nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính Phiếu đăng ký ban hành theo mẫu. Thời hạn nhận là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai.

 

Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước khi thi tuyển, cơ quan có thẩm quyền sẽ lập danh sách và niêm yết công khai tại trụ sở những người có đủ điều kiện.

 

Bước 3: Tổ chức thi tuyển

 

Việc thi tuyển được thực hiện theo 02 vòng:

 

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nếu không có điều kiện thì thi trắc nghiệm trên giấy.

 

Nội dung vòng này gồm 03 phần:

 

- Kiến thức chung: Gồm 60 câu hỏi, thi trong 60 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng…

 

- Ngoại ngữ: Gồm 30 câu hỏi thi trong thời gian 30 phút về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác (theo yêu cầu của vị trí việc làm);

 

- Tin học: Gồm 30 câu theo yêu cầu của vị trí việc làm trong 30 phút.

 

Nếu vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học thì không phải thi môn này ở vòng 1.

 

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 

Vòng thi này sẽ thi kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng bằng hình thức phỏng vấn hoặc thi viết.

 

- Nếu thi viết: Thời gian làm bài là 180 phút;

 

- Nếu thi phỏng vấn: Thời gian phỏng vấn là 30 phút.

 

Bước 4: Thông báo kết quả thi tuyển

 

Sau khi nhận được báo cáo kết quả vòng 2, chậm nhất 10 ngày sẽ niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trang thông tin điện tử. Đồng thời, gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người này đăng ký.

 

Trong thời hạn 15 ngày từ ngày niêm yết, người dự tuyển có quyền phúc khảo kết quả nếu vòng 2 thi viết. Kết quả phúc khảo sẽ được công bố chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

 

Bước 5: Ra quyết định tuyển dụng và nhận việc

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến nhận việc trừ trường hợp có quy định thời hạn khác trong quyết định tuyển dụng.

 

Có thể gia hạn thời gian đến nhận việc nhưng phải viết đơn và nộp trước khi hết thời hạn.

 

Thời gian xin gia hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận việc.

 

Nếu hết thời gian mà vẫn không đến nhận việc thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định hủy quyết định tuyển dụng.

Tailieuluat
Chia sẻ