Văn bản hợp nhất Tìm thấy 39 văn bản
V

Văn bản hợp nhất 4759/VBHN-BLĐTBXH quy định thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Văn bản hợp nhất 4759/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 4753/VBHN-BLĐTBXH nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động

Văn bản hợp nhất 4753/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT lĩnh vực Thương mại

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế, Bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành ngày 27/09/2018

Ban hành: 27/09/2018
Hiệu lực: 27/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN hợp nhất Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN lĩnh vực Thể thao - Y tế

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 20/09/2018

Ban hành: 20/09/2018
Hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 4225/VBHN-BVHTTDL lĩnh vực Thương mại

Văn bản hợp nhất 4225/VBHN-BVHTTDL hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 18/09/2018

Ban hành: 18/09/2018
Hiệu lực: 18/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT lĩnh vực Thương mại, Công nghệ thông tin

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 18/09/2018

Ban hành: 18/09/2018
Hiệu lực: 18/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT lĩnh vực Thương mại, Công nghệ thông tin

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 18/09/2018

Ban hành: 18/09/2018
Hiệu lực: 18/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 21/08/2018

Ban hành: 21/08/2018
Hiệu lực: 21/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4