Người có công Tìm thấy 3 văn bản
N

Nghị định 99/2018/NĐ-CP 2018 Chính phủ ban hành

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Ban hành: 12/07/2018
Hiệu lực: 27/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 112/2017/NĐ-CP lĩnh vực công tác thanh niên do Chính phủ ban hành

Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Ban hành: 06/10/2017
Hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
P

Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 2005 lĩnh vực người có công

Pháp lệnh này quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Ban hành: 29/06/2005
Hiệu lực: 01/10/2005
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3