Thông tấn xã Việt Nam Tìm thấy 1 văn bản
B

Báo cáo 1141/BC-TTX do Thông tấn xã Việt Nam ban hành

Báo cáo 1141/BC-TTX năm 2013 thực hiện quy định về lao động và tiền lương; định mức kinh tế, lao động, kỹ thuật trong việc lập dự toán đối với công trình xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp trực thuộc do Thông tấn xã Việt Nam ban hành

Ban hành: 22/11/2013
Hiệu lực: 22/11/2013
Trạng thái: Chưa xác định