Bưu chính, Viễn thông Tìm thấy 3 văn bản
N

Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông...

Ban hành: 03/02/2020
Hiệu lực: 15/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 49/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ....

Ban hành: 24/04/2017
Hiệu lực: 24/04/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Ban hành: 02/08/2007
Hiệu lực: 15/09/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
1 2 3