Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng Tìm thấy 2 văn bản
Q

Quyết định 47/2018/QĐ-TTg thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại 9 tỉnh, thành

Quyết định 47/2018/QĐ-TTg về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 26/11/2018
Hiệu lực: 10/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 67/2016/NĐ-CP ký ngày 01/07/2016 lĩnh vực vệ sinh an toàn và dinh dưỡng

Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2