Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tìm thấy 42 văn bản
Q

Quyết định 111/QĐ-VKSTC Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố

Quyết định 111/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố

Ban hành: 17/04/2020
Hiệu lực: 17/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 03/CT-VKSTC xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chỉ thị 03/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 03/04/2020
Hiệu lực: 03/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành năm 2018

Ban hành: 27/11/2018
Hiệu lực: 12/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
H

Hướng dẫn 28/HD-VKSTC 2018 lập hồ sơ kiểm sát xử lý và giải quyết vụ án hành chính

Hướng dẫn 28/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc lập hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh, thương mại; lao động; phá sản; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Ban hành: 19/10/2018
Hiệu lực: 19/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 111/KH-VKSTC lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 111/KH-VKSTC thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2018-2021 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 436/QĐ-VKSTC 2018 về Quy chế thi Điều tra viên VKSND tối cao

Quyết định 436/QĐ-VKSTC do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành về nội dung Quy chế thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: 06/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 19/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 3198/VKSTC-V8 2018 thi hành quyết định tha tù trước thời hạn

Công văn 3198/VKSTC-V8 năm 2018 về thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

Ban hành: 02/08/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 94/QĐ-VKSTC lĩnh vực Tài chính nhà nước

Quyết định 94/QĐ-VKSTC quy định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 30/07/2018

Ban hành: 30/07/2018
Hiệu lực: 30/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2018 về triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 26/06/2018

Ban hành: 26/06/2018
Hiệu lực: 26/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5