Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tìm thấy 38 văn bản
K

Kế hoạch 111/KH-VKSTC lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 111/KH-VKSTC thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2018-2021 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 436/QĐ-VKSTC 2018 về Quy chế thi Điều tra viên VKSND tối cao

Quyết định 436/QĐ-VKSTC do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành về nội dung Quy chế thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: 06/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 19/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 3198/VKSTC-V8 2018 thi hành quyết định tha tù trước thời hạn

Công văn 3198/VKSTC-V8 năm 2018 về thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

Ban hành: 02/08/2018
Hiệu lực: 01/01/1970
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 94/QĐ-VKSTC lĩnh vực Tài chính nhà nước

Quyết định 94/QĐ-VKSTC quy định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 30/07/2018

Ban hành: 30/07/2018
Hiệu lực: 30/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2018 về triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 26/06/2018

Ban hành: 26/06/2018
Hiệu lực: 26/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC lĩnh vực thủ tục tố tụng

Quy định việc phối hợp thực hiện một số vấn đề về trình tự, thủ tục trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Chỉ thị 05/CT-VKSTC lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2018 về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 170/QĐ-VKSTC lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

Quyết định 170/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 02/05/2018

Ban hành: 02/05/2018
Hiệu lực: 02/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 169/QĐ-VKSTC lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

Quyết định 169/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 02/05/2018

Ban hành: 02/05/2018
Hiệu lực: 02/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4