Thi hành án dân sự Tìm thấy 6 văn bản
N

Nghị định 33/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Nghị định 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Ban hành: 17/03/2020
Hiệu lực: 01/05/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 71/2016/NĐ-CP Chính phủ ban hành do Thủ tướng ký

Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định do Chính phủ ban hành số 89/2016/NĐ-CP

Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T
Ban hành: 19/05/2016
Hiệu lực: 05/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 62/2015/NĐ-CP ký ngày 18/07/2015 do Chính phủ ban hành

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Ban hành: 18/07/2015
Hiệu lực: 01/09/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
N

Nghị định 22/2015/NĐ-CP ký ngày 16/02/2015 do Chính phủ ban hành

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Ban hành: 16/02/2015
Hiệu lực: 06/04/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 6