Thủ tục Tố tụng Tìm thấy 48 văn bản
C

Công văn 02/GĐ-TANDTC lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

Công văn 02/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
N

Nghị định 124/2018/NĐ-CP lĩnh vực Thương mại, Thủ tục Tố tụng

Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 164/KH-UBND lĩnh vực Giáo dục, Thủ tục Tố tụng

Kế hoạch 164/KH-UBND kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 ban hành ngày 11/09/2018

Ban hành: 11/09/2018
Hiệu lực: 11/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 19/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 2619/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng

Quyết định 2619/QĐ-UBND công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành ngày 24/08/2018

Ban hành: 24/08/2018
Hiệu lực: 24/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1479/QĐ-BTC lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng

Quyết định 1479/QĐ-BTC công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 ban hành ngày 22/08/2018

Ban hành: 22/08/2018
Hiệu lực: 22/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2009/QĐ-UBND lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, tỉnh An Giang ban hành ngày 17/08/2018

Ban hành: 17/08/2018
Hiệu lực: 17/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1300/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng

Quyết định 1300/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 07/08/2018

Ban hành: 07/08/2018
Hiệu lực: 07/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 11/2018/TT-BTP lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng

Thông tư 11/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước ban hành ngày 30/07/2018

Ban hành: 30/07/2018
Hiệu lực: 14/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 548/NQ-UBTVQH14 lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

Nghị quyết 548/NQ-UBTVQH14 về thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 27/07/2018

Ban hành: 27/07/2018
Hiệu lực: 27/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5