Lao động - Tiền lương Tìm thấy 167 văn bản
Q

Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH 2018 thí điểm mô hình hỗ trợ người bán dâm

Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Khung định hình kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm.

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 157/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Ban hành: 16/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 4759/VBHN-BLĐTBXH quy định thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Văn bản hợp nhất 4759/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 4753/VBHN-BLĐTBXH nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động

Văn bản hợp nhất 4753/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 149/2018/NĐ-CP về việc doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT

Nghị định 149/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 153/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 đến 2021

Nghị định 153/2018/NĐ-CP về việc quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3, Điều 4 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 21/2016/QĐ-UBND ban hành năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 26/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 6638/BYT-BM-TE trả lời kiến nghị về xác định tuổi thai để thực hiện chính sách thai sản

Công văn 6638/BYT-BM-TE về việc trả lời kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam về xác định tuổi thai để thực hiện chính sách thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động do Bộ Y tế ban hành ngày 05/11/2018

Ban hành: 05/11/2018
Hiệu lực: 05/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 10605/VPCP-KGVX lĩnh vực Lao động - tiền lương

Công văn 10605/VPCP-KGVX 2018 về việc xây dựng văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ban hành: 01/11/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi về phụ cấp ưu đãi với giáo viên công lập

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH. Nội dung sửa đổi về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Ban hành: 25/10/2018
Hiệu lực: 10/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 17