Hàng hải Tìm thấy 15 văn bản
T

Thông tư 55/2018/TT-BGTVT lĩnh vực Hàng hải

Thông tư 55/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn do Bộ Giao thông vận tải ban hành năm 2018

Ban hành: 20/11/2018
Hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 38/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải ban hành lĩnh vực hàng hải

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Ban hành: 11/06/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định của Chính phủ số 16/2018/NĐ-CP

Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

Ban hành: 02/02/2018
Hiệu lực: 01/04/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 142/2017/NĐ-CP ký ngày 11/12/2017 lĩnh vực hàng hải

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

Ban hành: 11/12/2017
Hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 58/2017/NĐ-CP lĩnh vực hàng hải do Chính phủ ban hành

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

Ban hành: 10/05/2017
Hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 38/2017/NĐ-CP Chính phủ ban hành do Thủ tướng ký

Nghị định này quy định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn tại Việt Nam.

Ban hành: 04/04/2017
Hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 37/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển, bao gồm: Cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu neo đậu, khu chuyển tải, cảng dầu khí ngoài khơi (sau đây gọi chung là cảng biển).

Ban hành: 04/04/2017
Hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 29/2017/NĐ-CP lĩnh vực hàng hải do Chính phủ ban hành

Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

Ban hành: 20/03/2017
Hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 05/2017/NĐ-CP ký ngày 16/01/2017 lĩnh vực hàng hải

Nghị định này quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

Ban hành: 16/01/2017
Hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 171/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Nghị định này quy định về đăng ký, xóa đăng ký tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam; mua, bán, đóng mới, xuất khẩu, nhập khẩu tàu biển và đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài đối với tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Ban hành: 27/12/2016
Hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 15