Công điện Tìm thấy 33 văn bản
C

Công điện 160/CĐ-TTg về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Công điện 160/CĐ-TTg ban hành ngày 11/2/2019 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 11/02/2019
Hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công điện 1275/CĐ-TTg lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Công điện 1275/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Công điện 1256/CĐ-TTg lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Công điện 1256/CĐ-TTg về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 6 và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/09/2018

Ban hành: 15/09/2018
Hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Công điện 01/CĐ-TCHQ lĩnh vực Lĩnh vực khác

Công điện 01/CĐ-TCHQ về tập trung triển khai biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 14/09/2018

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: 14/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Công điện 1194/CĐ-TTg lĩnh vực khác

Công điện 1194/CĐ-TTg về tập trung triển khai biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/09/2018

Ban hành: 12/09/2018
Hiệu lực: 12/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Công điện 3094/CĐ-PCTT&TKCN lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Công điện 3094/CĐ-PCTT&TKCN về chủ động ứng phó đồng thời với bão số 5 và bão rất mạnh đang di chuyển về khu vực biển đông do Cục Viễn thông ban hành ngày 11/09/2018

Ban hành: 11/09/2018
Hiệu lực: 11/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Công điện 1127/CĐ-TTg lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Công điện 1127/CĐ-TTg năm 2018 lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường về ứng phó lũ lớn ở đồng bằng sông Cửu Long và mưa lũ tại Bắc bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 31/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Công điện 6741/CĐ-BNN-TY Lĩnh vực Nông nghiệp

Công điện 6741/CĐ-BNN-TY năm 2018 Lĩnh vực Nông nghiệp về chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/08/2018

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Công điện 1068/CĐ-TTg lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Công điện 1068/CĐ-TTg về ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/08/2018

Ban hành: 16/08/2018
Hiệu lực: 16/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Công điện 2809/CĐ-PCTT&TKCN 2018 ứng phó với bão số 4 và mưa, lũ

Công điện 2809/CĐ-PCTT&TKCN năm 2018 do Cục Viễn thông ban hành về chủ động ứng phó với bão số 4 và mưa, lũ.

Ban hành: 14/08/2018
Hiệu lực: 14/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4