Tín dụng Tìm thấy 2 văn bản
Q

Quyết định 13/2018/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành

Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 06/03/2018
Hiệu lực: 01/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 32/2017/NĐ-CP ký ngày 31/03/2017 do Chính phủ ban hành

Nghị định này quy định về chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện.

Ban hành: 31/03/2017
Hiệu lực: 15/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực