Tiền lương ngày nghỉ lễ sẽ được thay đổi theo Nghị định 148/2018/NĐ-CP

13:56 - 25/10/2018 Tin pháp luật
Theo Nghị định 148/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, cách tính tiền lương ngày nghỉ lễ cho người lao động sẽ có sự thay đổi. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/12/2018.
Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP có nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động hiện hành.
 

Nghị định 148/2018/NĐ-CP mới hướng dẫn Bộ luật Lao động

 
tiền lương ngày nghỉ lễ
 
Nghị định mới có nội dung về sự thay đổi cách tính tiền lương ngày nghỉ lễ (Ảnh minh họa)
 
Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định vừa được ban hành này là quy định mới về tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niêm, ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương.
 
Cụ thể, trong các ngày nghỉ nêu trên, tiền lương được tính là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày ngày lao động nghỉ.
 
Tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP trước đây, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề.
 
Bên cạnh đó, nghị định cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến hợp đồng lao động.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/12/2018. Nhân sự giữ vị trí hành chính, nhân sự, kế toán của các doanh nghiệp có nghĩa vụ công việc liên quan đến việc tính lương cho người lao động cần nắm được để áp dụng theo sự thay đổi của quy định mới.

 

ThanhNT
Chia sẻ