Cách tính lương khi đi làm vào ngày nghỉ bù

09:09 - 24/08/2018 Tin pháp luật
Người lao động khi đi làm vào ngày nghỉ bù sẽ được hưởng mức lương tính trả như lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần theo điểm b khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012.
Tại Điều 115 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nghỉ lễ như sau:
 
“1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
 
a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
 
b) Tết Âm lịch 05 ngày;
 
c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
 
d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
 
đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
 
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
 
3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.”
 
Như vậy, theo quy định trên thì ngày nghỉ tết của bạn trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì bạn sẽ được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Cách tính lương khi đi làm vào ngày nghỉ bù

Hình ảnh minh họa: Cách tính lương khi đi làm vào ngày nghỉ bù
 
Cách tính lương khi đi làm ngày nghỉ bù
 
Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay là ngày chủ nhật trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp là ngày thứ 2.
 
Theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 05/2015/ NĐ-CP:
 
Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.
 
Theo đó, lương ngày nghỉ bù sẽ được trả như lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.
 
Theo điểm b khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần được trả lương ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc.
 
Như vậy, lương ngày nghỉ bù sẽ được tính bằng 200% tiền lương ngày bình thường.
HươngPT
Chia sẻ