Những trường hợp được hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam

21:59 - 15/12/2023 Tin pháp luật
Nghĩa vụ quân sự là một phần quan trọng của hệ thống an ninh quốc phòng ở Việt Nam. Sau đây là một số trường hợp được hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự.

 

1. Nghĩa vụ quân sự là gì?

 

Nghĩa vụ quân sự là một phần quan trọng của hệ thống an ninh quốc phòng ở Việt Nam, nhằm bảo vệ và duy trì an ninh quốc gia. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và linh hoạt, có những trường hợp được xem xét để hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự. Dưới đây là tổng hợp chi tiết về nghĩa vụ quân sự tại Việt Nam và các trường hợp đặc biệt được xem xét.

Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mọi công dân Nam Bộ từ 18 đến 25 tuổi, theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Công dân được yêu cầu tham gia quân sự để bảo vệ đất nước và duy trì an ninh quốc gia. Tuy nhiên, có những trường hợp được xem xét để hoãn hoặc miễn nghĩa nghĩa vụ này.

 

Tài liệu luật
Chia sẻ