Phạt đến 50 triệu đồng nếu công ty không tăng lương đúng quy định cho NLĐ

11:24 - 19/09/2018 Tin pháp luật
Công ty không tăng lương đúng quy định cho người lao động (NLĐ) sẽ bị xử phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Điều này được quy định cụ thể tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 95/2013/NĐ-CP.
Để giải đáp nhiều thắc mắc của độc giả liên quan đến việc công ty, doanh nghiệp không tăng lương cho NLĐ theo thỏa thuận, quy định, Tài Liệu Luật xin được giải đáp như sau:
 
- Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định công ty phải xây dựng thang lương, bảng lương theo các nguyên tắc. Đồng thời, khi xây dựng thang lương, bảng lương Công ty phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.
 
- Nếu trong trường hợp Công ty không thực hiện đúng thỏa thuận về lương, không tăng lương đúng quy định của thang lương, bảng lương thì Công ty đã vi phạm pháp luật về tiền lương và sẽ bị xử phạt.
 
tăng lương cho người lao động
 
Công ty, doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 5 - 50 triệu đồng nếu không tăng lương cho NLĐ đúng quy định (Ảnh minh họa)
 
Trường hợp vi phạm, Công ty sẽ bị xử phạt theo Khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 88/2015/NĐ-CP).
 
Điều 13. Vi phạm quy định về tiền lương
 
...
 
3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:
 
a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
 
b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
 
c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
 
d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
 
đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

 

ThanhNT
Chia sẻ