Chỉ dẫn địa lý là gì? Hướng dẫn theo Luật mới nhất

21:32 - 15/12/2023 Tin pháp luật
Một trong những hình thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quan trọng là chỉ dẫn địa lý. Sau đây là giải thích và hướng dẫn chi tiết về hình thức này.

 

1. Chỉ dẫn địa lý là gì?

 

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu quan trọng được sử dụng để chỉ ra nguồn gốc của sản phẩm, có thể là từ một khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể. Danh tiếng của sản phẩm được liên kết với chỉ dẫn địa lý, được xác định bởi mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó. Yếu tố quyết định danh tiếng bao gồm điều kiện địa lý như khí hậu, kỹ năng của người sản xuất, và các yếu tố tự nhiên khác.

 

 


Chỉ dẫn địa lý (ảnh minh họa)

 

Căn cứ khoản 22 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi và bổ sung năm 2022

22. Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể.

 

2. Điều kiện để được bảo hộ theo hình thức chỉ dẫn địa lý:

 

Để đảm bảo bảo hộ cho chỉ dẫn địa lý, sản phẩm cần đáp ứng một số điều kiện:

- Sản phẩm phải có nguồn gốc từ khu vực tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

- Danh tiếng, chất lượng và đặc tính chủ yếu của sản phẩm phải được quyết định bởi điều kiện địa lý của khu vực đó.

 

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi và bổ sung năm 2022

Điều 79. Điều kiện chung đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

1. Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

b) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

2. Chỉ dẫn địa lý đồng âm đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này được bảo hộ nếu chỉ dẫn địa lý đó được sử dụng trên thực tế theo cách thức không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và bảo đảm nguyên tắc đối xử công bằng giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

 

3. Thủ tục đăng ký bảo hộ theo hình thức chỉ dẫn địa lý:

 

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý thuộc về Nhà nước. Tổ chức và cá nhân sản xuất sản phẩm có thể đăng ký chỉ dẫn địa lý thông qua các thủ tục sau:

- Điền đầy đủ thông tin trong Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định.

- Kèm theo mô tả về tính chất và chất lượng đặc thù của sản phẩm.

- Cung cấp bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

- Nộp các chứng từ liên quan và lệ phí đăng ký.

 

Những trường hợp sau đây trong Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi và bổ sung năm 2022 sẽ không được bảo hộ theo hình thức chỉ dẫn địa lý:

Điều 80. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:

1. Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức của người tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam;

2. Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;

3. Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc đã được nộp theo đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa;

4. Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

 

4. Tài liệu cần thiết để đăng ký bảo hộ theo chỉ dẫn địa lý:

 

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định.

- Mô tả về tính chất/chất lượng đặc thù và/hoặc danh tiếng của sản phẩm.

- Bản đồ khu vực địa lý tương ứng.

- Chứng từ nộp phí và lệ phí.

 

5. Chi phí đăng ký và hình thức nộp đơn bảo hộ theo hình thức chỉ dẫn địa lý:

 

Lệ phí nộp đơn, công bố đơn, tra cứu và thẩm định nội dung được quy định. Thời hạn xử lý đơn là 01 tháng cho thẩm định hình thức, 02 tháng cho công bố đơn, và không quá 06 tháng cho thẩm định nội dung.

Nộp đơn có thể được thực hiện trực tiếp tại các điểm tiếp nhận của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc qua dịch vụ bưu điện. Hình thức nộp đơn trực tuyến cũng được hỗ trợ, đòi hỏi chứng thư số và chữ ký số.

 

Bằng việc hiểu rõ về chỉ dẫn địa lý và quy trình đăng ký, doanh nghiệp có thể tận dụng danh tiếng và giá trị của sản phẩm thông qua yếu tố địa lý. Quy trình đăng ký này cung cấp bảo vệ cho nguồn gốc và danh tiếng của sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn và mua sắm.

 

Tài liệu luật
Chia sẻ