Điều chỉnh mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc của NLĐ từ 2019

18:50 - 20/08/2018 Tin pháp luật
Để phù hợp với mức lương tối thiểu vùng mới, từ năm 2019 tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động sẽ có sự điều chỉnh.
Từ ngày 01/01/2019, tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động (NLĐ) sẽ có sự thay đổi cho phù hợp với mức lương tối vùng mới (dự kiến).
 

tiền lương đóng bhxh bắt buộc

Mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc được điều chỉnh áp dụng từ 1/1/2019 (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc tối thiểu kể từ ngày 01/01/2019 là 4.180.000 đồng với Vùng I; 3.710.000 đồng với Vùng II, 3.250.000 đồng với Vùng III, 2.920.000 đồng với Vùng IV (Mức hiện hành lần lượt là 3.980.000 đồng, 3.530.000 đồng, 3.090.000 đồng, 2.760.000 đồng).

 
Đối với NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề thì tiền lương tối thiểu tính đóng BHXH sẽ cao hơn ít nhất 7% so với mức lương nêu trên.
 
Bên cạnh điều chỉnh về mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc thì Chính phủ cũng vừa ra Nghị quyết 27-NQ/TW cải cách chính sách tiền lương, trong đó có nội dung đáng chú ý về lộ trình tăng lương đến năm 2030 cho công chức và người lao động
 
Như vậy đến năm 2019, sẽ có nhiều sự thay đổi về tiền lương, mức đóng BHXH bắt buộc được áp dụng cho công chức, người lao động.
ThanhNT
Chia sẻ