Sửa đổi mức phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập

16:53 - 30/10/2018 Tin pháp luật
Theo Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT mới được ban hành, sắp tới sẽ có sự thay đổi về chế độ phụ cập ưu đãi cho giáo viên công lập. Nội dung được sửa đổi này nằm trong Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH.
 
Ngày 25/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi một số Thông tư liên tịch về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

phụ cấp ưu đãi cho giáo viên công lập

 Mức phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập sẽ thay đổi từ tháng 12/2018 (Ảnh minh họa)
 
Cụ thể, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập ngoài được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 02 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) như quy định trước đây tại Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, còn có thể được xếp vào các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07).
 
Cũng theo Thông tư mới, đối tượng giáo viên đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo thì được hưởng phụ cấp ưu đãi.
 
Riêng đối tượng giáo viên thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành… thì không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/12/2018.

 

ThanhNT
Chia sẻ