Chính thức ban hành chuẩn giáo viên phổ thông: 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí

15:13 - 31/08/2018 Tin pháp luật
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành chuẩn giáo viên phổ thông theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT. Theo đó, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp phổ thông bao gồm 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí, thông tư có hiệu lực từ 10/10/2018.
Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông gồm 05 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí, cụ thể: Phẩm chất nhà giáo; Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.
 
 chuẩn giáo viên phổ thông
Tiêu chuẩn giáo viên phổ thông mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Ảnh minh họa)
 
Riêng tiêu chuẩn sử dụng ngoại ngữ được đánh giá theo các mức: Mức đạt (Có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ hoặc ngoại ngữ thứ hai); Mức khá (Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục; Mức tốt (Có thể viết hoặc trình bày đoạn văn đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong hoạt động dạy học, giáo dục…).
 
Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm; Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.
ThanhNT
Chia sẻ