Lộ trình tăng lương đến năm 2030 cho công chức, người lao động

18:45 - 20/08/2018 Tin pháp luật
Nghị quyết 27-NQ/TW của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương có nội dung đáng chú ý về lộ trình tăng lương đến năm 2030 cho công chức và người lao động. Mời bạn xem chi tiết trong bài viết dưới đây.
Ngày 16/8/2018 vừa qua, Chính phủ đã ra Nghị quyết 107/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.
 
 
Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Nghị quyết này là quy định lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ nay đến năm 2030. Cụ thể như sau:
 
- Đến năm 2021:
 
+ Áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ; Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức thấp nhất bình quân của vùng của khu vực doanh nghiệp.
 
+ Điều chỉnh tăng lương mức lương tối thiểu vùng để đến năm 2020 mức lương tối thiểu vùng đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.
 
lộ trình tăng lương công chức
 Chính phủ vừa quyết định lộ trình tăng lương từ nay đến năm 2030 (Ảnh minh họa)
 
- Đến năm 2025:
 
+ Nâng mức tiền lương khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách Nhà nước. Lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
 
+ Điều chỉnh lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.
 
- Đến năm 2030:
 
+ Nâng mức tiền lương trong khu vực công đảm bảo mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.
 
+ Tiếp tục điều chỉnh lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.
 
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/8/2018.
ThanhNT
Chia sẻ