Chốt mức lương tối thiểu vùng 2019: Tăng từ 160.000 – 200.000 đồng

15:54 - 13/08/2018 Tin pháp luật
Sáng ngày 13/8/2018, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2019. Tính bình quân chung 4 Vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 được đề xuất tăng khoảng 5,3% so với năm 2018.
Sáng nay (ngày 13/8/2018), Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2019, với mức cụ thể như sau:
 
 
lương tối thiểu vùng 2019
 
Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng khoảng 5.3% so với năm 2018 (Ảnh minh họa)
 
Bảng chi tiết Lương tối thiểu vùng 2019
 
- Vùng I: 4.180.000 đồng (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
 
- Vùng II: 3.710.000 đồng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
 
- Vùng III: 3.250.000 đồng (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
 
- Vùng IV: 2.920.000 đồng (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
 
Như vậy, tính bình quân chung 4 Vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 được Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất tăng khoảng 5,3% so với năm 2018.
 
Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 này sẽ được trình lên Chính phủ để ban hành Nghị định mới về lương tối thiểu vùng 2019.
 
Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (áp dụng kể từ ngày 01/01/2019).
ThanhNT
Chia sẻ