Đã có hướng dẫn mới về chế độ nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe

08:43 - 15/11/2018 Tin pháp luật
Theo Công văn 2219/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh, số ngày nghỉ và chế độ dưỡng sức phục hồi được quy định rất cụ thể, kèm theo đó là những hướng dẫn về chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức.
Trong quá trình làm việc, người lao động không tránh khỏi có những lúc ốm đau, nghỉ phép. Tìm hiểu ngay chế độ nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe để bảo vệ quyền lợi của mình.
 
chế độ nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe
Đã có công văn hướng dẫn về chế độ nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe (Ảnh minh họa)
 
Riêng về chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, Công văn này hướng dẫn cụ thể như sau:
 
- Nếu vừa nghỉ ốm ngắn ngày, vừa nghỉ ốm dài ngày, thời gian nghỉ ốm của từng loại chưa đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức nhưng tổng thời gian nghỉ ốm đã đủ điều kiện dưỡng sức thì được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức 05 ngày;
 
- Đang điều trị bệnh ốm đau thuộc bệnh dài ngày nhưng đã nghỉ hết thời gian tối đa trong năm như đối với bệnh thông thường thì được nghỉ dưỡng sức;
 
- Nghỉ dưỡng sức từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ được tính cho năm người lao động đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe;
 
- Thơi gian tối đa nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được tính cho 01 năm, từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm Dương lịch. Thời gian tính hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính trên cơ sở thời gian thực tế người lao động nghỉ việc gồm cả ngày nghỉ lễ, tết và nghỉ hàng tuần.
 
Công văn 2219/BHXH-CĐ có hiệu lực ngày 7/11/2018.

 

ThanhNT
Chia sẻ