Những điều có thể bạn chưa biết về chế độ ngày nghỉ ốm

09:31 - 27/08/2018 Tin pháp luật
Ốm đau, bệnh tật là những điều không thể tránh khỏi trong đời sống hàng ngày của mỗi người. Đó là điều không muốn của mỗi người, tuy nhiên bạn nên nắm rõ về chế độ được hưởng ốm đau khi đang làm việc tại doanh nghiệp, bạn vẫn được hưởng 100% mức lương của ngày nghỉ ốm đau hoặc bạn được hưởng chế độ ốm đau từ phía cơ quan BHXH.

Có thể chia thành 2 loại ngày nghỉ ốm như sau:

 

- Nếu như bạn nghỉ bệnh vào trùng ngày nghỉ phép năm thì đương nhiên, bạn vẫn được hưởng nguyên lương. (Căn cứ Điều 111 Bộ luật lao động 2012)
 
- Còn nếu bạn đã sử dụng hết ngày phép năm thì những ngày nghỉ còn lại này bạn sẽ được hưởng TRỢ CẤP ỐM ĐAU theo pháp luật bảo hiểm xã hội.

Những điều có thể bạn chưa biết về chế độ ngày nghỉ ốm

Hình ảnh minh họa: Những điều có thể bạn chưa biết về chế độ ngày nghỉ ốm
 
1. Điều kiện được hưởng
 
- Bạn bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc, có xác nhận của cơ sở KCB có thẩm quyền.
 
- Con bạn dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở KCB có thẩm quyền.
 
- Lao động nữ đi làm trước khi hết hạn nghỉ thai sản (06 tháng) mà bị ốm đau, tai nạn hoặc con ốm đau thuộc trường hợp nêu trên.
 
2. Lưu ý các trường hợp không được giải quyết trợ cấp ốm đau
 
- Ốm đau, tai nạn do tự hủy hoại sức khỏe, say rượu hoặc sử dụng ma túy, tiền chất ma túy.
 
- Điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 
- Ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không lương , nghỉ thai sản.
 
3. Thời gian tối đa được hưởng trợ cấp ốm đau
 
- Đối với người lao động làm việc trong kiều kiện bình thường:
 
+ 30 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm từ 15 năm đén dưới 30 năm. 
 
+ 40 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểmt ừ 15 năm đến dưới 30 năm.
 
+ 50 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng từ 30 năm trở lên.
 
- Đối với người lao động làm các nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại: làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên:
 
+ 40 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
 
+ 50 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 30 năm .
 
+ 60 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ 30 năm trở lên.
 
- Người lao động mắc các bệnh điều trị dài ngày theo danh mục của Bộ Y tế ban hành thì thời gian được hưởng trợ ốm đau tối đa là 180 ngày trong 1 năm, không phân biệt thời gian đóng bảo hiểm y tế it hay nhiều.
 
Trong trường hợp nếu hết thời hạn 180 ngày mà còn phải tiếp tục điều trị, thì thời gian này vẫn được hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật. 
 
- Người lao động có con thứ nhất, thứ hai (kể cả con nuôi theo quy định của pháp luật Hôn nhân và Gia đình) dưới 7 tuổi bị ốm đau, có yêu cầu của tổ chức y tế phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau, được hưởng trợ cấp xã hội.
 
- Những trường hợp bị ốm đau mà cả bố và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội thì chỉ một người được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ việc để chăm sóc ốm đau. 
 
- Thời gian tối đa được hưởng trợ cấp để chăm sóc con ốm đau như sau;
+ 20 ngày trong 1 năm, đối với con dưới 3 tuổi. 
+ 15 ngày trong 1 năm, đối với con từ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.
 
- Người lao động thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá dân số như biện pháp đặt vòng, nạo hút thai, thắt ống dẫn tinh... thì thơi gian nghỉ việc do bộ Y tế quy định được hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật. 
 
4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau
 
Đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật (trừ trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày):
 
Mức trợ cấp = (Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 ngày) x 75% x số ngày nghỉ
 
Đối với trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày:
 
Mức trợ cấp = (Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Tỷ lệ hưởng x số tháng nghỉ)
 
Chú thích tỷ lệ hưởng:
 
- 180 ngày đầu tương đương với 75%.
 
- Hết 180 ngày, tỷ lệ như sau:
 
+ 65% nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên.
 
+ 55% nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
 
+ 50% nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.
 
Trong trường hợp nghỉ không trọn tháng, thì mức trợ cấp được tính như sau:
 
Mức trợ cấp = (Tiền lương đíng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc / 24) x tỷ lệ hưởng x số ngày nghỉ hưởng trợ cấp
 
Ngày nghỉ này tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hàng tuần.
 
Lưu ý:
 
Nếu nghỉ ngay tháng đầu, mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì mức hưởng trợ cấp tính trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của chính tháng đó.
 
Nếu nghỉ việc hưởng trợ cấp từ 14 ngày trở lên thì không phải đóng BHXH, thời gian này không tính để hưởng BHXH.
 
5. Thủ tục để được hưởng trợ cấp ốm đau
 
Trong 45 ngày kể từ khi trở lại làm việc, bạn phải nộp cho phía doanh nghiệp Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện của bạn hoặc con bạn. Nếu điều trị ngoại trú, thì phải có Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
 
Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ bạn, doanh nghiệp phải lập hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH.
 
Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ phía doanh nghiệp, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả trợ cấp cho bạn.
HươngPT
Chia sẻ