Tiền lương, thưởng Tết Dương lịch 2019 cho cán bộ, công chức, NLĐ

23:24 - 12/09/2018 Tin pháp luật
Tiền lương và thưởng Tết Dương lịch 2019 là bao nhiêu? Cập nhật mức lương, thưởng Tết cho cán bộ, công chức, người lao động năm 2019 mới nhất.
 
Tết Dương lịch 2019 đã đến thật gần. Những thông tin về mức lương thứ 13, tiền thưởng Tết Dương lịch 2019 được rất nhiều các độc giả quan tâm. Với mong muốn giúp quý độc giả có thêm sự hiểu biết về chế độ thưởng Tết Dương lịch 2019 và đảm bảo quyền lợi của mình, Tài Liệu Luật chia sẻ một số nội dung như sau:
 
lương thưởng tết dương lịch 2019
 
Tiền lương, thưởng Tết Dương lịch 2019 là bao nhiêu (Ảnh minh họa)
 
 

1. Tiền lương Tết Dương lịch 2019

 
- Về tiền lương nghỉ lễ Dương lịch: Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012, NLĐ được nghỉ và hưởng nguyên lương (100% tiền lương) trong ngày 01/01/2019.
 
- Về tiền lương đi làm ngày Tết Dương lịch: Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu NLĐ đi làm thêm, làm tăng cường hoặc trực vào ngày 01/01/2019 thì tiền lương tối thiểu bằng 300% tiền lương của ngày làm việc bình thường (chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày). Theo đó, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường.
 
- Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu NLĐ làm thêm vào ban đêm trong ngày 01/01/2019 thì được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày làm việc bình thường. Theo đó, tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường.
 
Lưu ý:
 
+ Mức lương 490% này chỉ được tính trong trường hợp thời gian làm thêm vào ban đêm bằng với thời gian làm việc của một ngày làm việc bình thường (nếu thời gian làm thêm vào ban đêm nhỏ hơn hay lớn hơn thời gian làm việc của một ngày bình thường thì số tiền lương tăng thêm sẽ tính theo tỉ lệ thời gian làm thêm vào ban đêm).
 
+ Nội dung này áp dụng cho cả cán bộ, công chức và viên chức cũng như người lao động.
 

2. Tiền thưởng Tết 2019 Dương lịch

 
- Căn cứ Khoản 1, Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng dịp Tết Dương lịch năm 2019 do người sử dụng lao động quyết định dựa trên mức độ hoàn thành công việc của người lao động và kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm.
 
- Điều 12 của Luật cán bộ, công chức 2008 thì không quy định cụ thể chế độ thưởng cho cán bộ, công chức mà quy định chung là “…và các chế độ khác theo quy định của pháp luật”.
 
- Căn cứ Điều 12 của Luật viên chức 2010 thì viên chức được hưởng tiền thưởng quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Như vậy, tiền thưởng dịp Tết Dương lịch năm 2019 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ phụ thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp, đơn vị.
 
Trên đây là những thông tin chính về tiền lương và thưởng Tết Dương lịch năm 2019 cho cán bộ, công viên chức và người lao động. Nắm rõ những quy định trên, người lao động sẽ có cơ sở để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

 

ThanhNT
Chia sẻ