Thí điểm dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng

13:40 - 04/01/2019 Tin pháp luật
Theo qyết định 1875/QĐ-LĐTBXH, dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng sẽ được thí điểm về dịch vụ y tế, pháp lý, nơi tạm lánh, thay đổi hoặc giảm mức độ công việc...
Ngày 28/12/2018, Bộ LĐTBXH đã ban hành Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH về khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình hỗ trợ người bán dâm.
 
 hỗ trợ bán dâm
Người bán dâm sẽ được hỗ trợ về cả y tế, pháp lý.... (Ảnh minh họa)
 
Đối với mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trọ cho người bán dâm tại cộng đồng, cơ sở trợ giúp xã hội (gọi tắt là mô hình 2), định mức chi phí hoạt động không quá 70% tổng kinh phí mô hình.
 
Theo đó, việc xây dựng dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng với nội dung cụ thể như sau:
 
- Hỗ trợ cung cấp dịch vụ y tế cho người bán dâm: 100 ca/năm, trong đó, mức hỗ trợ tối đa 400.000 đồng/ca.
 
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, nơi tạm lánh cho người bán dâm bị bạo lực, bạo hành tại cộng đồng (như sơ cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, ăn, mặc,...): 20 ca/năm. Mức chi tính cho 01 ca hỗ trợ, thời gian hỗ trợ tối đa không quá 05 ngày.
 
- Hỗ trợ cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý, làm mới, khôi phục và thay thế giấy tờ tuỳ thân cho cho người bán dâm trên địa bàn: 30 ca/năm. Mức hỗ trợ tối đa là 1.000.000 đồng/ca.
 
- Hỗ trợ thay đổi hoặc giảm mức độ công việc mại dâm thông qua việc học nghề ngắn hạn: 10 người.
 
Mô hình trên sẽ góp phần hỗ trợ người bán dâm về y tế, chăm sóc sức khoẻ, cung cấp một số dịch vụ cần thiết khác.
 
Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018.

 

ThanhNT
Chia sẻ