Sắp ban hành bộ Quy tắc ứng xử trong trường học

10:08 - 05/10/2018 Tin pháp luật
Theo Quyết định 1299/QĐ-TTg mới được ban hành, Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" đã được phê duyệt. Theo đó, sắp có Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học, đến năm 2020, 100% trường học sẽ phải xây dựng và thực hiện theoo đúng quy định.
Ngày 3/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.
 
Đề án này đặt ra mục tiêu đến năm 2018 - 2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định.
 
Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học quy định cụ thể về những việc nên làm, không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường, thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử. Bộ Quy tắc này phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của vùng miền.

bộ quy tắc ứng xử trong trường học
  
Sắp có Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học (Ảnh minh họa)
 
Bộ Quy tắc này được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường, gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử.
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

ThanhNT
Chia sẻ