Quy định về tặng quà cho lao động nữ nhân ngày 20/10

10:59 - 18/10/2018 Tin pháp luật
Việc các doanh nghiệp tặng quà hay thưởng tiền ngày 20/10 cho lao động nữ chỉ mang tính khuyến khích, không mang tính bắt buộc. Điều này được thể hiện rõ trong Quyết định 1910/QĐ-TLĐ và Nghị định 91/2014/NĐ-CP.
Việc chi quà tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018 cho lao động nữ không mang tính chất bắt buộc mà mang tính khuyến khích. Cụ thể như sau:
 
1. Ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình tài chính của công đoàn mà có thể chi hoặc không chi trong việc tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nếu chi thì có thể chi quà bằng hiện vật hoặc hình thức khác tùy theo năng lực tài chính công đoàn.
Điều 6. Chi tài chính công đoàn cơ sở_ Quy định kèm theo Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 
...
 
3. Chi hoạt động phong trào:
 
...
 
3.7. Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới:
 
...
 
- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.
tặng quà 20/10
Không bắt buộc các doanh nghiệp, công ty tặng quà cho lao động nữ ngày 20/10 (Ảnh minh họa)
 
2. Pháp luật cho phép người sử dụng lao động tặng quà cho lao động nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trong giới hạn nhất định thì sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
 
 
Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

Với việc am hiểu về quy định tặng quà nhân ngày 20/10, các doanh nghiệp sẽ có phương hướng tốt hơn trong việc thúc đẩy nhân viên của mình, đồng thời người lao động cũng nắm rõ hơn về quyền lợi của mình trong dịp lễ này.

ThanhNT
Chia sẻ