Quyền lợi đặc biệt khi lao động nữ sinh mổ được hưởng

11:22 - 10/09/2018 Tin pháp luật
Lao động nữ sinh mổ nếu thấy sức khỏe còn yếu trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc thì được nghỉ tối đa 7 ngày và được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Quyền lợi đặc biệt khi lao động nữ sinh mổ được hưởng
 
1. Sinh mổ, lao động nữ được nghỉ dưỡng sức đến 7 ngày
 
Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Trong trường hợp lao động nữ sinh mổ, thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là tối đa 07 ngày (sinh thường chỉ được nghỉ tối đa 5 ngày).
 
Trong thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh, lao động nữ cũng được hưởng trợ cấp do cơ quan BHXH chi trả, thay vì lương do người sử dụng lao động trả. Mức hưởng mỗi ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là 30% mức lương cơ sở.
 
Mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 triệu đồng/tháng, do đó, lao động nữ sinh mổ nghỉ dưỡng sức sẽ được hưởng 417.000 đồng/ngày; nếu nghỉ tối đa 7 ngày, tổng mức hưởng là 2.919.000 đồng.
Quyền lợi đặc biệt khi lao động nữ sinh mổ được hưởng
Hình ảnh minh họa: Quyền lợi đặc biệt khi lao động nữ sinh mổ được hưởng
 
2. Vợ sinh mổ, chồng được nghỉ 7 ngày
 
Đây là quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, nếu như trong trường hợp vợ sinh thường, chồng (đang đóng BHXH) chỉ được nghỉ 05 ngày làm việc thì trong trường hợp vợ sinh mổ, chồng được nghỉ 07 ngày làm việc. Đặc biệt, trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải sinh mổ thì số ngày nghỉ của chồng là 14 ngày làm việc.
 
Trong những ngày nghỉ do vợ sinh con, chồng không được hưởng lương do người sử dụng lao động chi trả mà được hưởng trợ cấp do cơ quan BHXH chi trả. Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, chồng được hưởng trợ cấp trong những ngày nghỉ do vợ sinh mổ như sau:
 
Mức hưởng = Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ/24 ngày x 7 ngày.
 

 

 
HươngPT
Chia sẻ