Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút ngày đèn đỏ bị phạt đến 1 triệu đồng

09:20 - 27/07/2018 Tin pháp luật
Theo quy định của pháp luật, phụ nữ được nghỉ 30 phút ngày đèn đỏ. Nếu người sử dụng lao động cấm lao động nữ nghỉ 30 phút ngày hành kinh sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng.
- Theo Điểm b Khoản 1 Điều 18 Nghị định 95/2013/NĐ-CP, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động nếu không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh.
 
- Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP, quy định lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ như sau:
 
+ Mỗi ngày 30 phút, tối thiểu là 03 ngày trong một tháng;
 
+ Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;
 
+ Thời gian nghỉ cụ thể do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ.
 
Như vậy, nếu Công ty cấm lao động nữ nghỉ 30 phút/ngày trong thời gian hành kinh thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
 

phụ nữ được nghỉ 30 phút ngày đèn đỏ

(Phụ nữ đến ngày hành kinh được nghỉ 30 phút/ ngày trong 3 ngày - Ảnh minh họa)

 
Ngoài ra, thời gian nghỉ làm vệ sinh kinh nguyệt tại nơi làm việc nếu bị tai nạn thì được xem là tai nạn lao động và được hưởng chế độ tai nạn lao động (Điểm a Khoản 1 Điều 45 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
 
Trích dẫn Khoản 2 Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP:
 
Điều 7. Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ - Nghị định 85/2015/NĐ-CP
 
 
2. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ như sau:
 
a) Mỗi ngày 30 phút, tối thiểu là 03 ngày trong một tháng;
 
b) Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;
 
c) Thời gian nghỉ cụ thể do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ.
 
Trích dẫn Điểm b Khoản 1 Điều 18 Nghị định 95/2013/NĐ-CP:
 
Điều 18. Vi phạm quy định về lao động nữ - Nghị định 95/2013/NĐ-CP
 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
 
 
b) Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh.
Chia sẻ