Quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ bị sa thải?  

10:32 - 07/07/2020 Tin pháp luật
Sa thải người lao động là hình thức xử lý kỷ luật nặng. Doanh nghiệp thực hiện biện pháp này nhằm loại bỏ những cá nhân không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc kỷ luật của công ty. Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung thêm trường hợp vi phạm sẽ bị sa thải.

 

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ bị sa thải?  Ảnh minh họa.

 

Vi phạm hành vi nào sẽ bị sa thải?

 

Điều 125 Bộ luật Lao động 2019, hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

 

- Có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý tại nơi làm việc;

 

- Có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

 

- Bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật;

 

- Tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

 

Quy định mới có bổ sung thêm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc cũng sẽ bị sa thải. Khoản 9 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ:

 

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.

 

Việc bổ sung thêm hành vi vi phạm bị sa thải nhằm tạo môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh, nhằm nâng cao hiệu quả công việc tại các doanh nghiệp.

 

Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

 

Điều 122 Bộ luật Lao động mới, việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

 

- Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

 

- Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;

 

- Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;

 

- Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

 

Ngoài ra, không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

 

Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

 

Những trường hợp không được xử lý kỷ luật

 

Cũng trong Điều 122, Bộ Luật này quy định các trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động:

 

- Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

 

- Đang bị tạm giữ, tạm giam;

 

- Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định;

 

- Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

 

Đồng thời,  không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

 

>>> Xem thêm:

 

Người lao động được trả lương cho những ngày phép chưa nghỉ

 

Tailieuluat
Chia sẻ